Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
06 november 2020

Composiet in het front: Italiaanse school of functionele esthetiek?

0

Restaureren met composiet heeft de laatste decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het minutieus anatomisch herstellen van elementen qua vorm en kleur. Deze zogenaamde ‘Italiaanse school’ kan echter in de dagelijkse tandartspraktijk in Nederland niet altijd effectief en kostendekkend worden toegepast. Als alternatief kan het dan zinvoller zijn om gebruik te maken van functionele esthetiek. Bij deze cursus worden aspecten van de huidige esthetische tandheelkunde aan de orde gesteld die relevant zijn om tot een fraaie, functionele en esthetische restauratie te komen.

Tijdens deze 2-daagse cursus werkt u op fantoomelementen die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Gedurende de ochtend zal theoretisch onderwijs worden gegeven, waarbij het geleerde gedurende het middagprogramma in de praktijk kan worden gebracht. De cursist bepaalt (ten dele) zelf welk type restauratie wordt geoefend en welke techniek zal worden toegepast. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie:
– materialen in de adhesieve tandheelkunde: adhesiefsystemen, composiet-
materialen, matrijssystemen, modelleerinstrumenten en andere hulpmiddelen
– diagnostiek en indicatiestelling: ‘smile design’, de rol van een ‘mock-up’,
‘informed  consent’ en behandelplanning
– vorm, kleur en kleuropbouw
– casuïstiek: o.a. composietveneers, uitbouwen elementen, tandstand-
veranderingen, correcties na parodontale en orthodontische behandelingen, de
directe composietetsbrug en de rol van bleken

Praktijk:
– vervaardiging van een fraaie hoekopbouw/directe composiet veneerrestauratie:
werken met een mal of ‘uit de hand’?
– behandeling van elementen met een aanwezige verkleuring
– het uitbouwen van elementen (waaronder: kegeltanden, sluiten diastemen)

Eindproduct:
Tijdens de oefeningen op fantoom heeft u de gelegenheid om een bovenfront naar eigen wens en wijze te behandelen met behulp van een zelf te kiezen composietmateriaal en behandeltechniek.

Leerdoelen:
– de cursist is in staat om een adequaat behandelplan op te stellen naar aanleiding
van een esthetische hulpvraag
– de cursist wordt bewust gemaakt van de invloed van kleur en vorm op het
esthetisch resultaat
– de cursist krijgt informatie omtrent de mogelijke directe behandeltechnieken in het
front
– daarnaast heeft de cursist de gelegenheid om met verschillende soorten
materialen en directe behandeltechnieken te werken waardoor het mogelijk wordt
de eigen voorkeur te bepalen

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
Esthetisch fraaie (polychromatische) directe composiet (veneer)restauraties in het front te vervaardigen met diverse directe behandeltechnieken.

CV Mw.dr. M.A. Hevinga
Miluska Hevinga begon in 1992 met de studie Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (heden: Radboud Universiteit Nijmegen), waar zij in 1997 het Tandartsexamen behaalde. Na haar afstuderen nam zij gedurende een aantal jaren waar in diverse algemene tandheelkundige praktijken, alvorens voor langere tijd in een groepspraktijk in Cuijk te gaan werken. In januari 2002 startte zij als junior-onderzoeker bij de vakgroep Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van het UMC St Radboud te Nijmegen. Op 25 maart 2011 promoveerde zij op haar proefschrift getiteld “Management of Occlusal Caries”.

Naast het verzorgen van onderwijs aan studenten op de universiteit werkt zij parttime in een algemene praktijk en geeft zij onderwijs in nascholingsverband.

CV Mw.drs. H.E.C.E. Huijs-Visser
Hanneke Huijs-Visser is in februari 1999 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast haar werkzaamheden in de algemene praktijk werkt zij sinds 2002 op de afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar houdt ze zich met name bezig met onderwijs in de adhesieve tandheelkunde en in het bijzonder de cosmetische tandheelkunde met composiet. Binnen het Centrum voor Complexe Tandheelkunde behandelt ze patiënten met extreme gebitsslijtage en/of esthetische problemen.  Ze verzorgt voor het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde Nijmegen presentaties en cursussen over de verschillende facetten van de adhesieve tandheelkunde.

CV Dr. N.J.M. Opdam
Niek Opdam, is als Universitair hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen.  Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden levensduur van restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en gebitsslijtage.  In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel “Clinical procedures for posterior composite restorations”. Van zijn hand zijn meer dan 100 artikelen in internationale tijdschriften en hij verzorgde lezingen en cursussen in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië, Denemarken, Noorwegen,Brazilië en de VS. Van 2012-2014 was hij Visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is voorzitter van de Academy of Operative Dentistry European Section en de practice based research Group van de IADR.  Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Ulft in Oost Gelderland. In zijn praktijk behandelt hij veel patiënten met gebitsslijtage.

Start: 6 november 2020 om 08:00
Einde: 13 november 2020 om 17:00
Prijs: €1290
Categorie:
Evenement Tags:, ,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

06 november 2020

Start: 6 november 2020 om 08:00
Einde: 13 november 2020 om 17:00
Prijs: €1290
Categorie:
Evenement Tags:, ,
Website: Bezoek ticketpagina

Radboudumc Nijmegen

Philips van Leydenlaan 25
Nijmegen, 6525 EX Nederland

+ Google Maps

PAOT Nijmegen
Telefoon: 024 3092862
Email:
Website: Bezoek website organisator