Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
17 januari 2020

Congres PARO: multidisciplinair parodontitis belicht vanuit een breder perspectief

0

Volgens de leerboeken kan de diagnose parodontitis gesteld worden als zich klinisch een verdiepte pocket met bloeding na sonderen voordoet en er röntgenologisch sprake is van alveolair botverlies. Echter de werkelijkheid is weerbarstiger en laat zich niet altijd vatten in een regel.

Zo kan het voorkomen dat een clinicus een sterk verdiepte pocket constateert zónder dat er sprake is van röntgenologisch botverlies of dat er juist sprake is van parodontaal aanhechtingsverlies maar een ondiepe pocket. De vraag is of er in dit soort situaties daadwerkelijk sprake is van parodontitis. Daarnaast kan de parodontale therapie in de vorm van een grondige reiniging onvoldoende effect hebben, waarvan ook de vraag is wat hiervan de oorzaak is.
Parodontitis heeft met andere woorden meerdere gezichten en de behandeling kent meerdere facetten. In dit congres zullen beide thema’s nader worden belicht.

Daarnaast wordt de etiologie van parodontitis voor het voetlicht geplaatst. Zoals bekend wordt parodontitis gekenmerkt door verlies van parodontale aanhechting en daarnaast door ontsteking, welke het gevolg is van de vorming van een subgingivale biofilm. Echter het is tot op de dag van vandaag nog niet onomstotelijk aangetoond dat het parodontale aanhechtingsverlies ook een gevolg is van deze biofilm. Ditzelfde dilemma geldt voor het ontstaan van peri-implantitis dat net als parodontitis sterk geassocieerd is met bacteriën, maar waarvan ook niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat deze de oorzaak zijn van het botverlies rondom implantaten.
De vraag is dan ook of andere niet-bacterieel geassocieerde factoren hierin een rol kunnen spelen, zoals mechanische factoren in de vorm van occlusaal trauma en wat tevens de vraag oproept of implantaten altijd wel de juiste keuze zijn voor parodontitispatiënten. In dit congres wordt getracht beide vragen te beantwoorden.

Tot slot is het steeds duidelijker geworden dat veel van de etiologische factoren van parodontitis geassocieerd zijn met gedrag en levenstijl. Hiervoor is de samenwerking met de patiënt dan ook van essentieel belang om een complexe ziekte zoals parodontitis succesvol onder controle te brengen en waarvoor de motivatie van de patiënt om diens gedrag te willen veranderen cruciaal is. Ook deze onderwerpen worden tijdens het congres besproken.

Kortom een congres waarbij niet alleen de verschillende gezichten van parodontitis maar ook de vraagstukken rondom de etiologie van parodontitis en peri-implantitis worden besproken en daarnaast de gedragsafhankelijke therapie wordt behandeld. En omdat parodontitis multifactorieel van aard is en de therapie zich dus ook op meerdere fronten dient te richten, beoogt dit congres de samenwerking tussen de verschillende beroepsdomeinen binnen de mondzorg te stimuleren en daarmee de multidisciplinaire behandeling van parodontitis.

Ik hoop van harte dat ik in samenspraak met de Dr G.J. van Hoytema Stichting middels bovenstaande thema’s een boeiend congres heb samengesteld dat interessant is voor zowel de tandarts als de mondhygiënist als ook voor de gedifferentieerde  maar ook de gespecialiseerde tandarts. Ik kijk er naar uit jullie allen in grote getale te mogen ontmoeten en ben graag jullie gastheer tijdens het congres.

Schelte Fokkema, parodontoloog

 Hier kunt u een intervieuw vinden met Schelte Fokkema in Dental Info over dit congres

 

Prijstoelichting:

€ 425,00 tandartsen
€ 325,00 mondhygiënisten

Review

 

Leave feedback

17 januari 2020

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Mauritskade 63
AMSTERDAM, 1092 AD Nederland

+ Google Maps

Dr. GJ van Hoytema Stichting
Telefoon: 053 489 2409
Email:
Website: Bezoek website organisator