Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
11 juni 2021

Hedendaags restaureren in de tandartspraktijk

0

De rol van de patiënt in de behandeling – Prof. dr. Marco Cune
Of een afgeronde restauratieve behandeling als succesvol kan worden gekwalificeerd is afhankelijk van diverse factoren. Zijn de vooraf gestelde doelen in de optiek van de patiënt en de tandarts behaald? Als de behandelkeuzes zijn gebaseerd op een grondige inventarisatie van de wensen van de patiënt en van de klinische omstandigheden is de kans op succes het grootst. De communicatie daarover en het onderkennen en beïnvloeden van risicofactoren, zijn erg bepalend voor het uiteindelijke resultaat.

De rol van de tandarts-regisseur in de mondzorg: CONSCARE – Dr. Niek Opdam
Er bestaan situaties in de klinische restauratieve tandheelkunde waarbij de voor de hand liggende standaardoplossingen nieuwe en soms grotere problemen veroorzaken. Levensduurverlengende restauraties kunnen dan mondfunctie voor een aantal jaren behouden en invasievere en meer risicovolle ingrepen uitstellen.

De rol van occlusie en articulatie: dogma of feit? – Dr. James Huddleston Slater jr.
Al sinds de KNO-arts James B. Costen in de 30-er jaren de relatie tussen kaakgewrichtsklachten en gebitsocclusie beschreef, worden in de tandheelkunde temporomandibulaire dysfuncties (TMD’s) (preventief) behandeld door correctie van de gebitsocclusie. Door de toename van onze kennis over het kauwstelsel en onze kennis over de oorzaken van TMD’s blijkt de relatie tussen gebitocclusie en TMD’s heden ten dage niet meer zo helder. Zo is het maar zeer de vraag of er een oorzaak-gevolgrelatie tussen beide bestaat. Ook zijn er maar bitter weinig goed opgezette studies die het effect van een (preventieve) occusale correctie laten zien. Is gebitsocclusie anno 2019 dan een achterhaald begrip? Komen we in de tandheelkunde weg met een te hoge restauratie? Maakt het iets uit of en hoe we een beet registreren? Wat is er bekend over de beschermende rol van hoektandgeleiding? Waar moeten we naar streven bij behandeling? Hoever moeten we hierin gaan?

Pragmatische aanpak van patiënten met gebitsslijtage – Dr. Bas Loomans
Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen. De oorzaak van de slijtage is bijna altijd multifactorieel en soms lastig te achterhalen. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage dat restauratieve behandeling behoeft beperkt. Belangrijke vragen zijn hierbij: Welke vragen moet ik stellen? Wanneer ga ik starten met een restauratieve behandeling?

Welke materialen ga ik gebruiken? Graag wil ik u tijdens deze presentatie laten zien hoe op een pragmatische en individueel toegespitste manier deze patiënten zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Dit door met eenvoudige maar doelgerichte diagnostiek het beleid te bepalen voor een patiënt, want hoe meer kennis u heeft van gebitsslijtage, hoe succesvoller het resultaat!

Praktische adviezen en de grenzen van indirecte restauratieve procedures – Dr. Carline van den Breemer
De toepassing voor het vervaardigen van indirecte restauraties is in de loop der tijd veranderd, net als preparatievormen, cementkeuzes, technieken en materialen. Wat rechtvaardigt de beslissing voor het maken van een indirecte restauratie en wat zijn factoren die het tot een mogelijk groter succes kunnen maken? De belangrijkste factor ben jij, de tandarts! Met praktische adviezen en handvatten zal ik tijdens deze lezing de keuze en de behandeling voor en met indirecte restauraties zo goed mogelijk proberen uit te leggen.

Caries profunda: ad fundum of anders?​ – Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans
Lange tijd is bij caries profunda het protocol geweest: excaveren tot hard dentine, en als je in de pulp eindigt dan zij dat zo. Liever een endodontische behandeling van een vitaal, niet-geinfecteerd element dan bij aanwezigheid van een periapicale ontsteking, want dan is de kans op succes groter. De laatste jaren zijn er allerlei verschuivingen zichtbaar in de benaderingen van diepe cariëslaesies​. We weten inmiddels dat geïnfecteerd, carieus dentine niet hoeft te worden weggehaald om de laesieprogressie te stoppen. We weten ook dat endodontisch behandelde elementen een veel slechtere (restauratie)prognose hebben dan niet-endodontisch behandelde elementen. Deze lezing zet de opties voor een minimaal invasieve benadering op een rij.

Restauratie van endodontisch behandelde elementen: de endo-kroon – Maurits de Kuiper MSc
Wanneer het einde van de restauratieve cyclus in zicht komt, is het soms lastig om te kiezen tussen behoud of extractie. Wanneer we kiezen voor behoud, kunnen partiële restauraties zoals een endokroon een mooie oplossing zijn om de functie van een zwaar gemutileerde kies te herstellen. Een endokroon is een indirecte restauratie van glaskeramiek met een extensie in de pulpakamer en wordt adhesief gecementeerd. Er wordt dus géén stift geplaatst. Tijdens deze presentatie zult u meer leren over de prognose inschatting van een endodontisch behandeld element. Ook zult u op de hoogte worden gebracht van de evidence rondom endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische tips en tricks worden gegeven.

Peri-implantitis: realiteit of fake news? – Prof. dr. Hugo de Bruyn
Peri-implantitis is een inflammatoir ontstekingsproces in de weefsels die tandimplantaten omgeven en meestal gelinkt aan bacteriële besmetting. Het werkt in op de zachte en de harde weefsels op een dramatische wijze en geeft aanleiding tot botverlies en pocketvorming. In tegenstelling tot  mondhygiëne-gerelateerde mucositis is periimplantitis niet-reversibel. De impact op de esthetiek kan daarom groot zijn, zeker als het implantaat in de frontzone is geplaatst. Logischerwijze volgt hieruit soms ontevredenheid bij de patiënt. Recent gepubliceerde prevalenties van periimplantitis zijn onrustwekkend te noemen. Is dit fake news of kunnen we implantaten als behandeloptie maar beter terug in de koelkast stoppen? Op basis van biologische inzichten uit recente publicaties zal dit genuanceerd worden geduid. Tevens wordt ingegaan op de klinische diagnostiek in de dagelijkse praktijk. Op basis van de literatuur worden mogelijke behandelingen gesuggereerd aan de hand van casuïstiek uit de praktijk.

Prijs:

Regulier: €325
Early Bird: €295

Organisatie: PAOT Nijmegen en CTM Groningen

Date: 11 juni 2021
Time: 09:30 - 16:30
Prijs: €325
Categorie:
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

11 juni 2021

Date: 11 juni 2021
Time: 09:30 - 16:30
Prijs: €325
Categorie:
Website: Bezoek ticketpagina

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Stationsplein 1
Zwolle, 8011 CW Nederland

+ Google Maps

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde UMCG/CTM
Telefoon: 050-3616283
Email:
Website: Bezoek website organisator