Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
22 februari 2019

Kies Keurig? een interactieve kwaliteitsmonitor voor de praktijk

0

Inhoud van de cursus:

Hoe lang gaan mijn kronen en vullingen nou mee? Wat is het succes van de endo’s in onze praktijk? En zijn we te voortvarend met de beslissing tot restauratief ingrijpen? Wat vinden mijn patiënten nou eigenlijk belangrijk? Dit zijn enkele van de vele vragen die tandartsen dagelijks bezighouden. Op veel cursussen leert u ‘hoe het zou moeten’ waarbij soms jaloersmakende casuïstiek het idee geeft dat de norm voor wat goede tandheelkunde is erg hoog ligt. In de praktijk van alledag met alle noodzakelijke compromissen zijn dergelijke hoogwaardige resultaten vaak onhaalbaar en bekruipt de vraag: doe ik het wel goed?

Doelstelling

Het doel van de cursus is dat de tandarts wordt begeleid in het zichtbaar maken en het evalueren van de eigen kwaliteit van het tandheelkundig werken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de elektronische patiëntendossiers en uitkomsten worden binnen de deelnemersgroep besproken. Tevens worden in de cursus bepaalde tandheelkundige thema’s aan de orde gesteld en worden huiswerk opdrachten gegeven zoals het verzamelen van bepaalde soorten casuïstiek. Ook Online kennistoetsen dienen ervoor klinische beslissingen te kunnen vergelijken. Dataverwerking vindt plaats door onderzoekers van het Radboudumc en retourinformatie vindt regelmatig plaats. Alle data worden anoniem verwerkt en gepresenteerd.

De cursus bestaat uit:

  1. een kennismakingsmiddag waarbij het cursusprogramma wordt uitgelegd en opdrachten t.a.v. het jaarlijkse thema worden gegeven
  2. een jaarlijkse themadag waarbij een specifiek onderwerp uitgebreid aan de orde komt en ondersteund wordt met gegevens uit onderzoek. Voor 2018 is het thema “beslissen tot restauratieve interventie bij carieuze laesies”
  3. vanuit geanonimiseerde digitale gegevens uit de patiëntjournaals worden uitkomsten als levensduur van restauratief werk als invloed van patiëntenrisico’s op de resultaten en behandelbeslissingen zichtbaar gemaakt
  4. een keurmerk dat door het Radboudumc wordt verleend aan de praktijk waarbij de praktijk laat zien dat zij meedoen met dit kwaliteit monitorings project
  5. eenmaal per jaar ontvangt de tandarts een kort rapport omtrent een specifieke kwaliteitsindicator voor de praktijk, bijvoorbeeld ten behoeve van een jaarrapport
  6. (in ontwikkeling) Een patiëntenvragenlijst die door patiënten digitaal wordt ingevuld in de met betrekking tot mondgezondheid en behandelingservaringen. De uitslagen kunnen worden gebruikt door de tandarts als patiënten tevredenheidonderzoek.

Date: 22 februari 2019
Prijs: €750
Categorie:
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

22 februari 2019

Date: 22 februari 2019
Prijs: €750
Categorie:
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Nijmegen

Philips van Leydenlaan 25 Nijmegen 6525 EX Nederland

+ Google Maps

PAOT Nijmegen
Telefoon: 024 3092862
Email:
Website: Bezoek website organisator