Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
03 oktober 2020

Nascholing voor tandartsen en mondhygienisten naar Bonaire

0

Docenten Geert Klomp en Erik Nout willen in deze 4-daags cursus een 5-tal patiënten behandelen die in onze virtuele wachtkamer aanwezig zijn. Alle casussen worden uitgediept en zoveel mogelijk aspecten zullen van de casus worden belicht om uiteindelijk tot een goed onderbouwde behandeling te komen. Focus ligt hierbij op interactie met de cursisten waarbij het eveneens mogelijk is zelf casus vooraf in te brengen. Hands-on training maken integraal onderdeel uit van deze cursus.

Inleiding

We starten de dag met een introductie van de sprekers Klomp en Nout. Verder wordt in deze presentatie aandacht gegeven aan de doelstellingen van de 4-daagse cursus en zullen we het programma toelichten als ook de interactieve elementen. Tenslotte worden de patiënten die we op de verschillende dagen zullen bespreken/behandelen worden geïntroduceerd aan de cursisten. Deze patiënten presenteren zich met verschillende problemen en komen op verschillende momenten tijdens de cursus telkenmale terug.

Dag 1 Diagnose en behandelplan

We starten deze dag met een presentatie aangaande indicatiestelling. Veel aandacht zal in dit kader worden gegeven aan het zorgvuldig in kaart brengen van patiënten. Systematisch worden anamnese en voorgeschiedenis van patiënten besproken. Aandacht zal worden gegeven aan de hulpvraag van de patiënt. Verder zal de ASA-classificatie verder worden uitgediept.

De 2e presentatie sluit hierop aan en bespreekt medicatiegebruik. Verschillende grote groepen medicatie worden besproken en hun invloed op de behandelingen die de cursist bij deze patiënt wil verrichten. Aan bod komen onder andere anticoagulantia, chemotherapeutica, immuunglobulinen en antibiotica. De cursist wordt gevraagd een smartphone mee te brengen om (anoniem) te kunnen reageren op vragen die tijdens deze presentatie gesteld worden. Tenslotte worden handvatten aangereikt die de meest recente literatuur omvatten waarmee de cursist in de praktijk weet wat te doen bij behandeling van een patiënt.

De derde presentatie richt zich meer het klinisch onderzoek van patiënten en bespreekt veel voorkomende afwijkingen.

In de vierde presentatie wordt verder ingegaan op de bevindingen van het mondonderzoek en de relatie die aangetroffen kan worden met systemische afwijkingen. Er wordt vervolgens verder ingegaan op de relatie tussen algehele gezondheid en de bevindingen bij mondonderzoek aan de hand van recente literatuur. Aan bod komen oa diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, zwangerschap en de relatie van deze met paro problematiek.

Tenslotte wordt een presentatie gegeven aangaande aanvullende rontgendiagnostiek, waarbij de X-solo/OPG en CBCT behandeld zullen worden. Afwijkende beelden en bevindingen worden besproken alsmede ook het ALARA-principe binnen de diagnosestelling en behandeling.

Uiteindelijk sluiten we de eerste cursusdag af met een beschouwing van onze casus samen met de cursisten. Wat is de diagnose en wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van behandeling? Wat zijn de pitfalls?

Dag 2 “Oplijnen”

De eerste presentatie focust op het saneren zelf. Wat zijn de beslismomenten om voor behoud van aanwezige elementen of juist extractie van elementen te kiezen? Wat houden we als basis over als we deze keuzes maken? Elementen die hierbij aan de orde komen zijn intermaxillaire ruimte, beethoogte, bruxisme, tandopstelling, prothetische mogelijkheden en sagittale kaakrelaties.

Verder is deze dag gericht op herstel van botvolume middels augmentatie waarbij door een presentatie de historische en huidige preprothetische behandelopties geevalueerd zullen worden. Zowel autologe mogelijkheden als ook xenografts en allografts zullen worden

besproken en gekaderd worden. Handvatten zullen worden aangereikt om de cursisten te educeren aangaande welke techniek in welke situatie het beste toegepast kan worden. Aansluitend zullen verschillende behandelprotocollen waaronder het modified Bruges protocol aan de cursisten gepresenteerd worden.

Dag 3 Implantologie

Gestart wordt met een inleidende presentatie aangaande implantologie, waarbij een overzicht gegeven wordt van de types implantaten, vormgeving en de verschillende materialen die thans voorhanden zijn en waaruit gekozen kan worden.
Verder draait de dag om een hands-on training waarbij de cursisten de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding van de docenten zelf in kunstkaken te implanteren. Chirurgische overwegingen en technieken zullen de cursisten worden aangeleerd/aangereikt.

Tenslotte wordt een presentatie gegeven aangaande de meest recente implantaatvormen en mogelijkheden.

De dag wordt afgesloten met een interactieve presentatie waarbij we de behandelvoorstellen zullen bespreken van onze 5 casus. Hierbij wordt veel tijd besteed aan uitdieping van de keuzeoverwegingen.

Dag 4 Digitale workflow

Tijdens deze dag zullen we de cursisten informeren over de digitalisering in de mondzorg en de mogelijkheden die dit de behandelaar biedt. Presentaties zullen worden gegeven aangaande de het vervaardigen van een kroon op implantaten met behulp van een digitale mondscan, CBCT en het daarna online ontwerpen van de kroon.

Om dit nog verder uit te diepen krijgen de cursisten training in het zelf vervaardigen van een digitale mondscan onder begeleiding van de docenten.
Een presentatie zal nadien worden gegeven over failures van augmentaties/implantologie en prothetiek.

Tenslotte zullen we de definitieve behandelingen van de casus presenteren, waarna we de dag afsluiten met een blik op de toekomst van ons vak en waar de evolutie van de digitalisering mogelijk tot zal leiden.

Programma onder voorbehoud van wijziging

Prijs: €1650,- excl. reisarrangement.

Cursustijden: 8:00 – 13:00

Start: 3 oktober 2020
End: 7 oktober 2020
Prijs: €1650
Categorie: , ,
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

03 oktober 2020

Start: 3 oktober 2020
End: 7 oktober 2020
Prijs: €1650
Categorie: , ,
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina
Stichting Docendo Orbis
Telefoon: 076 750 2479
Email:
Website: Bezoek website organisator