Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
14 januari 2021

Orale sedatie voor tandartsen

0

Sedatietechnieken tijdens de tandheelkundige behandeling zijn onmisbare hulpmiddelen bij de behandeling van kwetsbare groepen patiënten. De indicatie hangt af van het begripsniveau (ontwikkelingsniveau) van de patiënt, maar ook van de uitvoerbaarheid (acceptatie door de patiënt en veiligheid voor patiënt en medewerkers) van de medicamenteuze ondersteuning.

Voor de verschillende groepen (pre- coöperatieve kinderen, anderszins onbehandelbare patiënten) gelden verschillende criteria voor diepte van de sedatie of anesthesie.

Deze cursus geeft een overzicht van een van de ambulante technieken voor de tandarts (orale sedatie met midazolam) en wanneer een beroep gedaan moet worden op de anesthesist (narcose, ambulante anesthesie).

Indicatie en behandelomstandigheden zullen uitgebreid aan de orde komen en besproken worden aan de hand van video evaluaties. Behandeling van gesedeerde patiënten heeft flinke consequenties voor de praktijkvoering.  Organisatorische- en  veiligheidsaspecten komen uitgebreid aan de orde.

Die cursus orale sedatie met midazolam is verdeeld in een theoretische dag en een terugkomdag waarop de cursisten  klinische cases kunnen indienen. De beide dagen worden apart gecertificeerd met een kennis en klinisch certificaat. De beide certificaten samen maken de deelnemer bevoegd tot lichte sedatie met midazolam. Aansluitend kunnen deelnemers in een half jaar twintig cases verzamelen, deels op video en deel op papier. Na voldoende beoordeling van de cases krijgen de deelnemers een opleidingscertificaat. Dat maakt de deelnemer bekwaam in het gebruik van midazolam.

Parallel aan de eerste cursusdag is er een cursus voor assistentes gepland. Het is van groot belang dat u  samen met minimaal 1 assistente deze cursus volgt. De assistente leert hoe zij u kan bijstaan en weet hoe zij/hij moet handelen tijdens een orale sedatie.

Leerdoelen:

·        de sedatieniveaus leren onderscheiden;

·        het stellen van indicaties en contra-indicaties voor gebruik van sedatie;

·        kunnen omgaan met complicaties;

·        vergroten van de behandelmogelijkheden

·        kennis maken met ins en outs van orale sedatie

Na deze cursus kunt u:

·        een inschatting maken of een patiënt in aanmerking komt voor sedatie;

·        in de praktijk orale sedatie gaan toepassen.

Deze cursus is drie dagen: donderdag 14 januari 2021, donderdag 20 mei 2021 en donderdag 18 november 2021

Start: 14 januari 2021 om 15:00
Einde: 18 november 2021 om 21:00
Prijs: €1895
Categorie:
Evenement Tags:, , ,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

14 januari 2021

Start: 14 januari 2021 om 15:00
Einde: 18 november 2021 om 21:00
Prijs: €1895
Categorie:
Evenement Tags:, , ,
Website: Bezoek ticketpagina

Academie voor kindertandheelkunde

Boerhaave 32e
Haarlem, 2035 RC

+ Google Maps

Academie kindertandheelkunde
Email:
Website: Bezoek website organisator