Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.
08 januari 2020

Psychopathologie voor tandartsen

0

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel voldoet zo’n kwart van alle Nederlanders aan alle kenmerken van een psychiatrische stoornis en ongeveer veertig procent van alle mensen heeft er al eens in zijn leven mee te maken gehad. Tandartsen worden er in hun werk dus regelmatig mee geconfronteerd. Extreme angst voor het ondergaan van een tandheelkundige ingreep (‘tandartsfobie’) is daar een bekend voorbeeld van. Maar psychische problemen beperken zich niet tot angst alleen en kunnen een rol spelen bij het ontstaan van fysieke en tandheelkundige klachten (zoals pijn in de mond), herstel van klachten belemmeren of tot gebitsbeschadigingen leiden. Soms leidt psychisch leed tot uiterst opstandig of zelfs agressief gedrag jegens de behandelaar. Inzicht in de achtergrond van deze problematiek is belangrijk, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat passende maatregelen te nemen om tot een succesvolle tandheelkundige behandeling te komen.

Deze cursus bestaat uit twee delen.
Het eerste deel behandelt de inschatting van psychische problematiek. Er wordt aandacht besteed aan het bio-psycho-sociale model van gezondheid en ziekte. Vervolgens wordt het afnemen van een anamnese die de verschillende aspecten van dit model beslaat, besproken en geoefend.

Het tweede deel behandelt de problematiek van een aantal relevante psychiatrische ziektebeelden waarmee de tandarts in zijn praktijkuitoefening kan worden geconfronteerd. Kortom, in deze cursus leert de tandarts voor de tandheelkunde relevante psychische aandoeningen te herkennen, typische valkuilen te vermijden en de juiste stappen te nemen om patiënten op een adequate manier tandheelkundig te behandelen of te verwijzen.

Competenties:

  • 1. In grote lijnen het psychosociaal functioneren van een patiënt kunnen beoordelen.
  • 2. Kunnen afnemen van een (bio)psycho-sociale anamnese.
  • 3. Kunnen herkennen van voor de tandheelkundige beroepsuitoefening relevante psychopathologische verschijnselen (in het kader van DSM classificaties) zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, denk- en waarnemingsstoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen.
  • 4. Kunnen benoemen van de belangrijkste kenmerken van voornoemde psychische aandoeningen.
  • 5. Kunnen benoemen van de consequenties van het hebben van een dergelijke stoornis voor de uitvoering van een tandheelkundige behandeling.
  • 6. Omgaan met problemen voortkomend uit deze stoornissen.
  • 7. Weet hebben van de belangrijkste typen (psychotherapeutische, medicamenteuze) behandelingen van voornoemde stoornissen en daarvoor kunnen verwijzen.

Afsluitende toets
De cursus wordt afgesloten met een toets.
De getoetste stof omvat:

  • De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253].

(Het boek is niet inbegrepen bij de cursusprijs)

Start: 8 januari 2020 om 09:00
Einde: 9 januari 2020 om 17:30
Prijs: €650
Categorie:
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

08 januari 2020

Start: 8 januari 2020 om 09:00
Einde: 9 januari 2020 om 17:30
Prijs: €650
Categorie:
Website: Bezoek ticketpagina

ACTA

Gustav Mahlerlaan 3004
Amsterdam, 1081 LA Nederland

+ Google Maps

BT-Academy
Telefoon: info@bt-academy.nl
Email:
Website: Bezoek website organisator