Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
04 maart 2020

Stralingsbescherming basis- en nascholingscursus

0

De KNMT-regio HN organiseert scholing op het gebied van röntgenstraling voor uw personeel. De basiscursus wordt op diverse avonden en locaties gegeven en neemt drie uur in beslag.  Nascholingscursussen starten om 20:00 en eindigen om 21:45 uur. Door het volgen van deze cursussen wordt voldaan aan de vereisten die zijn opgenomen in de richtlijn tandheelkundige radiologie. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat dat u kunt toevoegen aan uw KEW-dossier.

In de richtlijn tandheelkundige radiologie is opgenomen dat tandartsassistenten die in het kader van taakdelegatie röntgenfoto’s maken hiervoor een externe basiscursus  moeten volgen.  Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de basisopleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan. 

Vervolgens dient iedere vijf jaar minimaal 1 uur nascholing gevolgd te worden. De nascholing is  ook verplicht voor mondhygiënisten die uitsluitend in opdracht röntgenfoto’s maken.

Voor grotere groepen assistenten verzorgen wij deze cursus bij u in de praktijk!  Mail ons voor verdere informatie.

Inhoud cursus

Eind juli 2018 is de richtlijn tandheelkundige radiologie herzien. Deze vindt zijn basis in het in 2018 verschenen Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin staat o.a. dat het instellen van röntgenapparatuur en het maken van de opname kan worden opgedragen aan tandartsassistenten mits zij daarvoor een bewijsbare externe opleiding en daarnaast nascholing op dat gebied hebben gevolgd. Hetzelfde geldt overigens voor 2 of 3 jarig opgeleide mondhygiënisten én 4-jarig opgeleide mondhygiënisten die niet meedoen met het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Deze cursussen worden gegeven door ervaren tandartsen, ondersteund door assistenten-instructeurs.

1) Opleiding (de basiscursus voor de tandartsassistent en mondhygiënisten)

Als bewijs van bekwaamheid dient de tandartsassistent aan te tonen dat een degelijke, bewijsbare externe scholing op het gebied van röntgenopnametechniek is gevolgd. De inhoud van deze scholing staat ook in de richtlijn opgenomen en dient uit een theoretisch (eigenschappen straling, gevaren straling, bescherming tegen straling, basale anatomie en röntgenanatomie, herkennen van fouten in opnamen en filmverwerking en gebruik apparatuur) en een praktisch deel (instructie intraorale opnamen en panoramische opnamen) te bestaan. U krijgt daartoe een dictaat en handleiding uitgereikt.

N.B. Assistenten die een MBO diploma tandartsassistenten behaald hebben hoeven de hier beschreven basisopleiding niet te volgen. Zij hebben dit in hun studie reeds gedaan.
Zij moeten (net als mondhygiënisten) echter wel nascholing volgen (zie verder).

Vele tandartsassistenten hebben overigens ook de afgelopen jaren een externe (basis)opleiding met de hierboven genoemde inhoud al gevolgd. Zij hoeven dat dus niet nogmaals te doen maar dienen daar wel een certificaat van te hebben en dienen ook de nascholing te volgen.

2) De nascholing

Na het volgen van de basiscursus / de opleiding of als de tandartsassistente al eerder een basisopleiding heeft gehad dient iedere assistent die genoemde taken (in het kader van taakdelegatie) uitvoert minimaal 1 uur per 5 jaar een nascholing op dit gebied te volgen. Dit geldt ook voor de mondhygiënist die 2- of 3 jarig is opgeleid en de 4-jarig opgeleide die niet meedoet met het experiment. De termijn van 5 jaar loopt vanaf het behalen van de opleiding / basiscursus; binnen 5 jaar daarna moet dus nascholing gevolgd zijn.

Bij de KNMT kunnen de assistenten zowel de opleiding als de nascholing volgen waarmee dan voldaan wordt aan de eisen vanuit het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) / richtlijn radiologie. Mondhygiënisten hoeven alleen de nascholing te volgen.

Kosten

1) De opleiding (basiscursus):  Wij organiseren de basiscursus op dezelfde data als de nascholingscursus. De cursus duurt 1 avond van 19:00-21:45 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 155,-

2e cursist en volgende uit dezelfde praktijk € 135,-*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

2) De nascholing: deze bestaat uit 1 avond theorie met interactieve quizvragen instructie van 20.00 – 21.45 uur. U ontvangt een certificaat na afloop van deze avond.

1e cursist: € 120,-

2e cursist en volgende uit dezelfde praktijk € 105,-*

*De korting is alleen geldig wanneer de tandarts KNMT lid is.

Inschrijven

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met de volgende gegevens naar academy-hn@knmt.nl o.v.v. Stralingshygiëne voor assistenten.

In de mail graag de volgende informatie vermelden:

  • Praktijknaam/adres
  • KNMT lidnummer tandarts
  • Naam/namen van deelnemers
  • Keuze plaats/datum van de cursus

Na inschrijving krijgt u een bevestiging van de Regio Holland-Noord, contactpersoon Erik van Groen, toegezonden.

Date: 4 maart 2020
Time: 19:00 - 22:00
Prijs: €155
Categorie: ,
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

04 maart 2020

Date: 4 maart 2020
Time: 19:00 - 22:00
Prijs: €155
Categorie: ,
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

hotel van der Valk Princeville

Princenhagelaan 5
Breda, 4813 DA Nederland

+ Google Maps

KNMT Holland Noord
Telefoon: 06-50290301
Email: