Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
30 oktober 2020

Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT , voor tandartsen,orthodontisten en kaakchirurgen

0

Inhoud van de 2 daagse cursus:

De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Tijdens deze cursus wordt door middel van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk. In de cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe dit in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.

Zelfstudie:
Om aan de cursus en het examen deel te kunnen nemen moet vooraf de kennis van Stralingshygiëne niveau 5A/M zijn bestudeerd en moet u in het bezit zijn van het certificaat Stralingshygiëne niveau 5A/M . U wordt verzocht om na inschrijving een kopie van dit certificaat te mailen naar het PAOT bureau.

Leerdoelen:
– voldoen aan de wettelijke eisen rondom het werken met CBCT
– het kunnen beoordelen van CBCT opnames op een systematische manier

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– een goede CBCT-opname voor een specifieke indicatie te kunnen maken
– een CBCT te beheren en een melding of vergunningsaanvraag hiervoor te doen
– te selecteren of het maken van een CBCT opname geïndiceerd is
– te selecteren welke CBCT opname gekozen kan worden
– een gemaakte opname op een systematische manier te bekijken met behulp van
een software programma.

Toetsing:
 De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

CV Drs. O. de Waard
Olivier de Waard
2005-2010: Opleiding tot tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
2010-2011: Werkzaam als tandarts.
2011-2015:  Specialisatie Orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
2015-heden:  Orthodontist te Wageningen en Zeist. Wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen (PhD student).
Geregistreerd Specialist in het Orthodontisch Specialisten Register (BIG), Lid van diverse wetenschappelijke verenigingen.

CV Drs. C.M. Suttorp
Maarten Suttorp
Functie: orthodontist, vervangend supervisor
Kwaliteiten: Orthodontisten moeten actief een verplicht kwaliteitsprogramma volgen. Daardoor heeft de orthodontist een belangrijke meerwaarde. Hij is als geen ander in staat om de vele afwijkingen in kaken, standen van kaken en onregelmatigheden in gebitten op een goede manier te onderzoeken.
Ervaring: Tandheelkunde, ACTA, 2005
Specialisatie orthodontie, Radboud UMC, 2015

CV Prof.dr. T.J.J. Maal
Thomas Maal is geboren in Rotterdam op 4 december 1981. In 2000 is hij begonnen met de studie Technische Geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. De laatste 2 jaar van zijn studie deed hij de master ‘Biomedical Image Science’. Zijn afstudeerproject voltooide hij bij het universitair ziekenhuis St. Gasthuisberg te Leuven(supervisor prof. dr. Paul Suetens en ir. Filip Schutyser. Hij studeerde af in 2006. Vervolgens ging hij bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het UMC St. Radboud te Nijmegen aan het 3D-project werken. In 2012 promoveerde hij met zijn proefschrift ‘3-D stereophotogrammetry in oral- and maxillofacial surgery’.

CV Dhr. W.P. Moerman
Wout Moerman
Technische Universiteit Delft
Stralingsdeskundige niveau 2 / Radiation Protection Expert,
Algemeen Coördinerend Deskundige, 8 1999 – 2000
De zwarte band in de stralingsdeskundigheid!

CV Prof. dr. G.J. Meijer
Na de voltooiing van zijn tandartsexamen cum laude bleef  Gert Meijer tot 1982 hij part-time verbonden aan de afdeling Partiële Prothetiek en afdeling Röntgenologie van de Universiteit Tandheelkunde te Utrecht. Vanaf 1980 tot 1992 was hij werkzaam in de algemene praktijk te Gorinchem. In 1989 kwam hij parttime in dienst bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde te Utrecht.
Van 1992 tot 1996 werd hij in Utrecht opgeleid tot specialist in de Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift  “Flexible Bone Bonding Implants”. Tussen 1996 en 2006 werkte hij als staflid aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, waarbij hij zich toelegde op bottransplantatie-technieken en biomaterialen in combinatie met tissue engineering. Hierbij functioneerde hij als chef de polikliniek en later als coördinator van het Universitair Centrum voor Reconstructie & Implantologie, als ook van de afdeling Maxillo-Faciale Prothetiek.
Vanaf 1 september 2006 was hij zowel verbonden als Universitair-Hoofd-Docent aan de afdeling Parodontologie & Biomaterialen, als mede aan de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Sedert 1 maart 2010  is  hij  benoemd tot Hoogleraar Orale Implantologie en hoofd van de vakgroep Implantologie & Parodontologie. In deze functie begeleidt hij promovendi. Binnen de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtchirurgie is hij mede verantwoordelijk voor de reconstructieve kaakchirurgie. Hij publiceerde meer dan 150 nationale en internationale artikelen en is coauteur van het boek “Implantaten in partieel dentate situaties”.

Start: 30 oktober 2020
End: 13 november 2020
Prijs: €1295
Categorie: , ,
Evenement Tags:, , , ,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

30 oktober 2020

Start: 30 oktober 2020
End: 13 november 2020
Prijs: €1295
Categorie: , ,
Evenement Tags:, , , ,
Website: Bezoek ticketpagina

Post Academisch Onderwijsbureau Tandheelkunde

Philips van Leydenlaan 25
Nijmegen, Gelderland 6525 EX Nederland

+ Google Maps

PAOT Nijmegen
Telefoon: 024 3092862
Email:
Website: Bezoek website organisator