Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
31 oktober 2020

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT

0

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling:
Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS – Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaald. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

– Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.

– Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.

– Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.

– Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.

– Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

De vorm en inhoud van de cursus

De inhoud van de cursus is omschreven in de Ministeriele regeling basisveiligheidnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de cursist de vereiste kennis moet worden aangeboden. De opleiding “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – conebeamCT ” wordt deels online aangeboden. De cursist volgt de cursus deels thuis deels via een interactieve digitale cursus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de cursuslocatie.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de Richtlijn Radiologie van de KNMT, aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de cursus (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit.

Na het volgen van deze cursus en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen

Start: 31 oktober 2020 om 09:00
Einde: 14 november 2020 om 17:00
Prijs: €1195
Categorie: ,
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

31 oktober 2020

Start: 31 oktober 2020 om 09:00
Einde: 14 november 2020 om 17:00
Prijs: €1195
Categorie: ,
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Edin Dental Education Center

Sportlaan 11-13
Maarn, Utrecht 3951 CG Nederland

+ Google Maps

Edin Dental Academy
Telefoon: (0343) 449970
Email:
Website: Bezoek website organisator