Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
11 maart 2020

Update Röntgencursus voor tandartsen

0

Toelichting

De tandarts dient te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M), zodat de medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van de stralingsbescherming.
Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst wordt voor tandartsen literatuur aangeboden. Het bestuderen van deze literatuur geldt ook als deskundigheidsbevordering op het gebied van de radiologie en wordt gehonoreerd met 2 BNS uren.

In de nieuwe Richtlijn Radiologie (2018) wordt beschreven dat een tandarts minimaal 4 scholingsuren per vijf jaar aan passende bij- en nascholing moet hebben gevolgd, om dit daadwerkelijk te mogen (blijven) uitvoeren. In deze cursus komen alle relevante onderwerpen aan bod.

Leerdoelen:

  • na deze cursus hebt u uw kennis opgefrist omtrent alle relevante aspecten m.b.t. het gebruik van röntgenstraling, in het bijzonder de rechtvaardiging, ALARA en ALADA principes en dosislimieten

Na het volgen van de cursus bent u in staat:

  • gemotiveerd gebruik te maken van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnostiek;
  • te voldoen aan 4 klokuren van de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat regelmatige passende bij- en nascholing noodzakelijk is.

Professionele opzet
De cursus is wat betreft vorm en inhoud gebaseerd op de jarenlange ervaring van de docent in het röntgenonderwijs.

Docent
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental cure’. Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

Date: 11 maart 2020
Time: 19:00 - 21:00
Prijs: €225
Categorie:
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

11 maart 2020

Date: 11 maart 2020
Time: 19:00 - 21:00
Prijs: €225
Categorie:
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

U Parkhotel

De Veldmaat 8
Enschede, 7522 NM Nederland

+ Google Maps

Dr. GJ van Hoytema Stichting
Telefoon: 053 489 2409
Email:
Website: Bezoek website organisator