Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
27 november 2018

Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen

0

Dinsdag 27 november 2018, van 09.30 -17.00 uur, vindt de cursus ‘Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen’ plaats in ACTA te Amsterdam. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. Denise van Diermen verzorgt een lezing over Diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen. Gert-Jan van der Putten verzorgt het middagprogramma over Hart- en Vaatziekten. Het is mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.

Diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen
Oudere mensen hebben vaker chronische ziekten, waar ze meer of minder last van kunnen hebben. Deze chronische aandoeningen worden meestal behandeld met medicatie, die regelmatig een effect hebben op de mondgezondheid. In deze lezing zal worden ingegaan op de ziektebeelden diabetes, chronisch longlijden en schildklierziekten en de medisch-tandheelkundige interactie in de meest brede zin van het woord.

Hart- en Vaatziekten

Hartfalen
Als de pompfunctie van het hart vermindert ontstaat op zeker moment hartfalen. Om allerlei redenen zal de prevalentie van hartfalen vooral onder ouderen de komende decennia gaan stijgen. De prognose van hartfalen is slecht, ondanks de medicamenteuze behandeling. De diagnostiek en de behandeling van hartfalen en het verschil tussen systolisch en diastolisch hartfalen zal worden besproken. Daarbij zal ook stil worden gestaan bij de anatomie en fysiologie van het hart. Uiteraard zullen ook de medisch tandheelkundige aspecten van hartfalen worden behandeld.

Beroerte (CVA)
Op somatische afdelingen in verpleeghuizen verblijven veel ouderen met de (late) gevolgen van een beroerte. Onder een beroerte (ook wel cerebrovasculair accident (CVA) genoemd) wordt verstaan: plotseling optredende verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis. Tijdens de presentatie zal onder meer de CBO Richtlijn beroerte worden besproken. Verder zullen de acute fase, secundaire preventie, de revalidatie en algemene (mond)zorgaspecten aan bod komen, geïllustreerd met behulp van filmmateriaal en eigen ervaringen.

Programma:

09:00 – 09:30   Ontvangst

09:30 -11:30     Diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen door Denise van Diermen

11:30                   Koffie/thee in de cursusruimte

11:30 -12:30      Casuïstiek van cursisten door Gert-Jan van der Putten

12:30 -13:30      Lunch

13:30 -15:00      Hart- en Vaatziekten, deel I door Gert-Jan van der Putten

15:00 -15:15      Theepauze

15:15 -17:00      Hart en Vaatziekten, deel II door Gert-Jan van der Putten

Date: 27 november 2018
Time: 09:30 - 17:00
Prijs: €395
Categorie: ,
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

27 november 2018

Date: 27 november 2018
Time: 09:30 - 17:00
Prijs: €395
Categorie: ,
Evenement Tags:
Website: Bezoek ticketpagina

ACTA

Gustav Mahlerlaan 3004
Amsterdam, 1081 LA Nederland

+ Google Maps

ACTA Dental Education
Telefoon: 020 - 5980308
Email:
Website: Bezoek website organisator