Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
30 oktober 2020

Voorjaarscongres NVvK & VBTGG Aap, noot, kies “Tussen de regels door”

0

‘Zilver is nog lang geen goud’ schreven Willem Berendsen en Rob Burgersdijk in 1995 bij het 5e lustrum van beide verenigingen. Zij doelden op de uitdagingen die de verenigingen nog voor zich hadden, zoals het verbeteren van zorg voor risicogroepen en het opleiden van voldoende deskundige zorgverleners. In 2020 is er dan goud, beide zusterverenigingen bestaan 50 jaar. Terugkijkend op de afgelopen periode is er zeker reden om trots te zijn op de ontwikkelingen die de verenigingen hebben doorgemaakt, zoals het opzetten van de unieke opleidingen voor tandarts-pedodontologen, tandarts-gehandicaptenzorg en tandarts-angstbegeleiding, het ondersteunen van divers onderzoek naar inzichten in mondgezondheid van specifieke patiëntengroepen en risicogroepen, maar ook onderzoek op populatieniveau en het stimuleren van mondzorgverlening in een interdisciplinair team.

In 1970 stelde de NVvK zich ten doel ‘de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan dienstbaar te maken aan de gezondheid van het kind.’ De VBTGG stelde in 1984 het doel ‘het bevorderen en handhaven van een optimale tandheelkundige gezondheid van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten’. Uit bovenstaande valt te concluderen dat de verenigingen deze missies hebben nageleefd.

De gemeenschappelijke voorjaarscongressen zijn hierbij een doeltreffend middel gebleken en zorgen voor kruisbestuiving van kennis onder mondzorgverleners.

Het is met groot genoegen dat ik u uitnodig voor het lustrumcongres van zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) als de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG). Want het is feest! Dat vieren we met alle leden. Naast de wetenschappelijke aspecten zullen de mondzorg, de verenigingen en ons medemenselijke van een andere kant worden bezien. De congrescommissie daagt u uit om met ons tussen de regels door te lezen en wenst u een verrijkend, gezellig en stimulerend congres toe.

Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in de Apenheul.

Karin van Nes, voorzitter congrescommissie.

 

Armanda Boonstra

Chantal Borsjé

Roelien Feenstra

Nanda Greving-Visser

Mariëtte Schorfhaar

Marjolein van Stiphout

Emie Veldt

 

Programma: https://www.voorjaarscongres.org/programma/

Feestavond: https://www.voorjaarscongres.org/feestavond/

 

Cursustijden

30 oktober : 08:30 – 17:15

31 oktober : 08:30 -13:00

Locatie

  • Locatie vrijdag 20 maart

Apenheul (locatie De St@art)

J.C. Wilslaan 21

7313 HK Apeldoorn

  • Locatie zaterdag 21 maart

Bilderberg Hotel De Keizerskroon

Koningstraat 7

7315 HR Apeldoorn

Review

 

Leave feedback

30 oktober 2020

Apenheul

J.C. Wilslaan 21
Apeldoorn, 7313 HK Nederland

+ Google Maps

Congress Care
Telefoon: +31(0)73 6901415
Email:
Website: Bezoek website organisator