Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
13 november 2020

Voorkomen is beter dan genezen; Nazorg implantologie door de preventieassistente?

0

Inhoud van de cursus:

Door een toename van implantologische behandelingen in de laatste jaren ontstaat er een steeds groter wordende groep patiënten waarbij implantaten zijn geplaatst. Van oudsher waren dit de edentate patiënten maar nu zijn dit ook steeds meer de partieel dentate patiënten. Als gevolg hiervan bestaat er een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van met name peri-implantaire ontstekingen en de nazorg.

Deze cursus is opgezet om het preventieteam in de algemene praktijk de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren om deze nazorg op zich te kunnen nemen. Vragen als “mag ik pockets meten rondom implantaten”, “hoe reinig ik het implantaat oppervlak”, “wat voor instructies kan ik geven” etc. zullen beantwoord worden.

Leerdoelen:
– de cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en de peri-
implantaire weefsels
– de cursist heeft inzicht in de osseointegratie van implantaten
– de cursist heeft kennis van de peri-implantaire aandoeningen
– de cursist heeft kennis van de therapeutische mogelijkheden en
behandelstrategieën van peri-implantaire aandoeningen
– de cursist kan met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur een
nazorgbehandeling op fantoom uitvoeren

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
– zelfstandig een nazorgbehandeling bij een patiënt met implantaten uit te voeren.

CV Dr. D.A.W. Oortgiesen
Daniël Oortgiesen (30 november 1976 geboren te Delfzijl, startte in 1997 met de studie tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze studie raakte hij al vroeg geïnteresseerd in de parodontologie en de implantologie. De eerste scriptie had dan ook een parodontaal onderwerp en werd uitgewerkt onder leiding van professor dr. H.H. Renggli, toenmalig hoogleraar parodontologie. Na het afronden van de studie tandheelkunde in 2002 volgde een jaar van waarnemingen in diverse algemene praktijken. Hoewel na het sluiten van de universiteitsdeuren nooit gedacht kwamen er toch gedachten om verder te studeren/specialiseren op dezelfde locatie. Al snel werd er een keuze gemaakt; de master of science opleiding  parodontologie werd gestart in 2003 en succesvol afgerond in 2006. Sindsdien werkte hij op diverse locaties in het land in verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie. Sinds september 2012 alleen nog in de Praktijk voor Parodontologie Zwolle (PPZ). In 2012 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van parodontale regeneratie. Naast de werkzaamheden in de PPZ werkt hij nog als tandarts docent op de Radboud Universiteit Nijmegen (begeleiding keuzeblok chirurgisch profiel), geeft regelmatig cursussen en is lid van het Consilium Implantologicum van de NVOI.

CV Prof. dr. G.J. Meijer
Na de voltooiing van zijn tandartsexamen cum laude bleef  Gert Meijer tot 1982 hij part-time verbonden aan de afdeling Partiële Prothetiek en afdeling Röntgenologie van de Universiteit Tandheelkunde te Utrecht. Vanaf 1980 tot 1992 was hij werkzaam in de algemene praktijk te Gorinchem. In 1989 kwam hij parttime in dienst bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde te Utrecht.
Van 1992 tot 1996 werd hij in Utrecht opgeleid tot specialist in de Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift  “Flexible Bone Bonding Implants”. Tussen 1996 en 2006 werkte hij als staflid aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, waarbij hij zich toelegde op bottransplantatie-technieken en biomaterialen in combinatie met tissue engineering. Hierbij functioneerde hij als chef de polikliniek en later als coördinator van het Universitair Centrum voor Reconstructie & Implantologie, als ook van de afdeling Maxillo-Faciale Prothetiek.
Vanaf 1 september 2006 was hij zowel verbonden als Universitair-Hoofd-Docent aan de afdeling Parodontologie & Biomaterialen, als mede aan de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Sedert 1 maart 2010  is  hij  benoemd tot Hoogleraar Orale Implantologie en hoofd van de vakgroep Implantologie & Parodontologie. In deze functie begeleidt hij promovendi. Binnen de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtchirurgie is hij mede verantwoordelijk voor de reconstructieve kaakchirurgie. Hij publiceerde meer dan 150 nationale en internationale artikelen en is coauteur van het boek “Implantaten in partieel dentate situaties”.

Date: 13 november 2020
Prijs: €395
Categorie:
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

13 november 2020

Date: 13 november 2020
Prijs: €395
Categorie:
Evenement Tags:,
Website: Bezoek ticketpagina

Post Academisch Onderwijsbureau Tandheelkunde

Philips van Leydenlaan 25
Nijmegen, Gelderland 6525 EX Nederland

+ Google Maps

PAOT Nijmegen
Telefoon: 024 3092862
Email:
Website: Bezoek website organisator