Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.
27 januari 2021

Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

0

In deze cursus wordt de in december 2019 verschenen klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’ toegelicht. Zowel de theoretische onderbouwing als de klinische toepassing van deze richtlijn komen aan bod. Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebitselementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen. Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Leerdoelen
Na deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de (aanbevelingen van de) Klinische praktijkrichtlijn‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’.
  • kent u de etiologie, pathogenese en epidemiologie van wortelcariës;
  • hebt u kennis gemaakt met detectie en diagnostiek van wortelcariës;
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van wortelcariës;
  • bent u bekend met cariëspreventieve middelen ter voorkoming of behandeling van wortelcariës;
Dr. Claar van der Maarel-Wierink
tandarts-geriatrie

Dr. Claar van der Maarel-Wierink (1979) behaalde haar tandartsdiploma in 2003 aan het ACTA. In 2007 rondde zij haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan het UMC St Radboud en in 2013 promoveerde zij op het onderwerp ‘Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people’. Zij is werkzaam in haar praktijk MondVitaal en bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam, waar zij ook voorzitter van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie is.

Dr. Guus van Strijp
tandarts preventieve tandheelkunde en cariologie
Dr. Guus van Strijp studeerde in 1978 als tandarts af aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn praktijk promoveerde hij in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘Bacterial colonization and degradation of dentine’. Thans is hij universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Cariologie van ACTA. Hij coördineert het onderwijs in de Cariologie binnen ACTA en geeft onderwijs aan tandheelkundige, mondzorgkundige en post‐initiële opleidingen. Hij is cursusleider van verschillende postacademische cursussen op het gebied van de Cariologie. Naast zijn onderwijstaak houdt hij zich bezig met onderzoek naar cariëspreventieve middelen en naar aspecten van dentinecariës. Hij publiceert hierover regelmatig in (inter)nationale tijdschriften.
Deelnemerskosten
Tandarts: lid NWVT €140,-
Tandarts/Specialist: niet lid NWVT €195,-
Mondhygienist €150,-
Young Professional: lid NWVT €50,-
Student: lid NWVT €15,-

Date: 27 januari 2021
Time: 19:30 - 21:30
Prijs: €195
Categorie: ,
Website: Bezoek ticketpagina

Review

 

Leave feedback

27 januari 2021

Date: 27 januari 2021
Time: 19:30 - 21:30
Prijs: €195
Categorie: ,
Website: Bezoek ticketpagina

Van der Valk Hotel Breukelen,

Stationsweg 91
Breukelen, 3621 LK Nederland

+ Google Maps

NWVT
Telefoon: 0183 406035
Email:
Website: Bezoek website organisator