1. Evenementen
  2. ACTA Dental Education

ACTA Dental Education

Vandaag

Big Herregistratie

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Per januari 2012 loopt voor tandartsen de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en dient men zich (tijdig) te herregistreren. Aan tandartsen die niet kunnen voldoen aan deze eis voor herregistratie, wordt namen het Ministerie van VWS een scholingsprogramma of een toetsing aangeboden om dit alsnog te realiseren. Het scholingsprogramma zal bij […]

€2750

Wat is angst; algemene principes en basisstrategieën

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

In deze workshop wordt het begrip angst voor de tandheelkundige behandeling uitgediept. Tevens wordt aandacht besteed aan het voorkomen van angst, mogelijke oorzaken ervan, de meest voorkomende angstwekkende situaties en enkele relevante theorieën ter verklaring van angst voor de tandheelkundige behandeling. Onderwerpen: Diagnostische aspecten van angst Het aanleren van copingvaardigheden Het toepassen van een algemene […]

€495

Trainingsmiddag voor tandarts gehandicaptenzorg ‘Epilepsie’

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

De trainingsmiddag is toegankelijk voor de cursisten van de opleiding tot Tandarts Gehandicaptenzorg van SBBT in Amsterdam, hun opleiders en de onderwijscommissie en andere belangstellenden werkzaam in de tandheelkundige zorg voor mensen met een beperking. Inhoudelijk is de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde verantwoordelijk voor deze nascholingsactiviteit. De logistieke en administratieve organisatie wordt uitgevoerd door ACTA Dental […]

€295

Behandelplanning en specifieke tandheelkundige problemen bij mensen met een beperking, deel I

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

In deze cursus wordt aan de hand van casuïstiek samen met de cursisten bekeken welke informatie belangrijk is en welke afwegingen gemaakt worden bij het opstellen van een goed behandelplan voor mensen met een beperking. Onderwerpen Syndromen Sedatie/ algehele anesthesie Epilepsie Leerdoelen Kennis verwerven over de soort beperking en implicaties voor de mondverzorging en de behandeling. […]

€295

Lokale anesthesie voor assisterenden

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes […]

€575

Behandelplanning en specifieke tandheelkundige problemen bij mensen met een beperking, deel II

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Iedere tandarts die mensen met een beperking behandelt, merkt dat bij het opstellen van een behandelplan en bij de uitvoering daarvan rekening moet worden gehouden met de beperking. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de problemen die zich voordoen bij de behandeling van ernstig spastische patiënten, bij ernstige vormen van bruxisme of erosies, bij patiënten […]

€295

Radiologie voor assisterenden: Intra- en extraorale opnamen

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Met ingang van 2018 moeten alle tandartsassistenten die röntgenfoto’s maken, een additionele externe radiologiecursus hebben gevolgd zodat zij voldoen aan de herziene richtlijn Tandheelkundige Radiologie. In deze cursus is theoretische én praktische training vereist. MBO-opgeleide tandartsassistenten zijn uitgezonderd. Op verschillende data organiseert ACTA Dental Education de cursus ‘Tandheelkundige radiologie voor assisterenden.’ Na deze cursus voldoet […]

€295

Cognitieve aandoeningen

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Veel voorkomende psychiatrische stoornissen bij ouderen’ door dr. M.G. Kat Ouderenpsychiatrie is een relatief jong subspecialisme binnen het werkgebied van de psychiatrie. Was er tot de jaren 80 van de vorige eeuw in de psychiatrie vooral veel aandacht voor degeneratieve ziekten van het brein zoals allerlei vormen van dementie, de laatste decennia is het focus […]

€395

Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Dinsdag 27 november 2018, van 09.30 -17.00 uur, vindt de cursus ‘Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen’ plaats in ACTA te Amsterdam. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. Denise van Diermen verzorgt een lezing over Diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen. Gert-Jan van der […]

€395

Geriatrische tandheelkunde

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze cursus is bestemd voor mondzorgverleners met ervaring in de geriatrie of in de bijzondere tandheelkunde. In deze cursus leert u de geriatrische patiënt te herkennen. Immers, niet iedere oudere patiënt is een geriatrische patiënt. Verder leert u over ouderdomsspecifieke ziekten en hun implicaties voor mondgezondheid en mondzorg en over de relatie (slechte) mondgezondheid en […]

€395

Opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – conebeamCT

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

De opleiding “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – conebeamCT ” wordt deels online aangeboden. De cursist volgt de cursus thuis deels online via het Internet (ongeveer 9,5 uur) en komt 2 dagdelen naar ACTA. De weblectures kunnen op elk moment worden stopgezet en later weer vervolgd. Ook kunnen de dia’s bij de presentaties, indien gewenst, worden uitgeprint. […]

€975

The apex revisited, deel 1

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Het succespercentage van primaire endodontische behandelingen in de tandartspraktijk ligt tussen de 60-80%. Dit betekent dat er bij een aanzienlijk aantal patiënten een tweede behandeling noodzakelijk is. Deze kan bestaan uit een endodontische revisie of een apexresectie. De inzichten rond de keuze voor het type herbehandeling variëren en er lijken verschillen van inzicht te bestaan […]

€525

Trainingsochtend TGe ‘Orale schimmelinfecties, diagnostiek en therapie

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Op woensdag 19 december 2018 verzorgen Hanneke Valk (microbioloog ADD International Malden) en Wim Kluter (tandarts-geriatrie) een trainingsochtend. Onderwerp van de training is ‘Orale schimmelinfecties, diagnostiek en therapie’. De trainingsochtend vindt plaats op het ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA te Amsterdam van 9.00 – 12.00 uur. In de mond zijn de temperatuur en de […]

€295

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

In een cursus van één dag kunt u niet leren hoe u alle chirurgische ingrepen doet. De cursus is erop gericht om een verstandige keuze te maken wat u zelf doet en wat u overlaat aan de kaakchirurg. Basis vaardigheden worden u aangeleerd voor dento-alveolaire chirurgie. Essentieel is goede kennis van de anatomie bij een […]

€1295

De volledige gebitsprothese, een update

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Veel tandartsen zijn niet (meer) zo vertrouwd met de vervaardiging van een gebitsprothese voor een tandeloze patiënt. Dat is jammer, want is het een uitdagend onderdeel van het vak. Als je overweegt toch weer volledige prothese patiënten te gaan behandelen of wanneer je je niet zo vertrouwd meer voelt met de behandeling is deze cursus […]

€625

Masterclass tandarts angstbegeleiding Ups en Downs het ruige landschap van de bipolaire stoornis

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Wisselende stemmingen kent iedereen, maar een kleine 2% van de volwassen Nederlanders lijdt aan een vorm van bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornis. Lang gaat het goed, en zijn deze mensen niet anders dan anderen, totdat een ernstige depressie of een verwoestende manie het emotionele leven verstoren, en door tijdelijke gedragsveranderingen het dagelijks functioneren in gezin, relaties en […]

€295

EMB Mensen met meervoudige beperkingen, als het gewone speciaal wordt

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

In de workshop wordt kennisgemaakt met een groep bijzondere mensen. Deze mensen zijn bijzonder omdat ze gehinderd worden door een combinatie van beperkingen. Ze hebben een verstandelijke, een lichamelijke en vaak ook een zintuiglijke beperking. Anderzijds zijn deze mensen ook heel gewoon, in de zin dat zij dezelfde behoeften hebben als wij. Hoe kunt u […]

€395

Kindertandheelkunde

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Cursusdata: 14 maart (hele dag) en 28 maart (ochtend) 2019 In deze cursus zal van Gemert de kindertandheelkunde in vogelvlucht met u doornemen. Zowel de sociale/gedragsmatige kans als de praktische kant van de kindertandheelkunde worden belicht. Een belangrijk focus daarbij zal liggen op de behandelplanning bij kinderen, met name in het geval van cariës. De […]

€550

Secrets of isolation

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Since its introduction in 1864 the presumed use of rubberdam in multiple dental procedures has increased. Nevertheless, in daily practice the use is not so widely spread as one would expect. Many reasons or excuses are being given not to use this simple means of isolation. The idea is simple, the practical execution is another […]

€595

Cracks …deep …deeper …deepest understanding

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Cracks, the new threat or just old sores ? Bio-mechanical considerations of crack prevention and restoration of posterior teeth. The “molar lifecycle” or the “Circle of Death” whereby a small filling can eventually lead to loss of vitality or even extraction of a tooth is well known. Nevertheless, a clear strategy and guidelines on how […]

€495

Lokale anesthesie voor assisterenden

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

De cursus Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met […]

€595

Slaap, slaapapneu en de oplossing: een MRA

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) is binnen de tandheelkunde een relatief nieuw onderwerp en een hot topic op dit moment. Er wordt tijdens de opleiding Tandheelkunde een beperkte scholing gegeven aan de toekomstige tandarts, zodat deze bekend is met diagnose OSAS en de verschillende behandelopties hiervan. Waarschijnlijk zal het aantal patiënten met bijvoorbeeld een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) […]

€795

Angstbeheersing in de praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijdverbreid en diepgeworteld fenomeen. Er zijn verschillende oorzaken van angst denkbaar, maar veelal is angst het gevolg van negatieve ervaringen in de jeugd. In veel gevallen heeft de patiënt het nodige te verduren gehad bij de schooltandarts. In andere gevallen is er sprake van een onderliggende psychiatrische stoornis. […]

€495

De volledige gebitsprothese, een update

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Veel tandartsen zijn niet (meer) zo vertrouwd met de vervaardiging van een gebitsprothese voor een tandeloze patiënt. Dat is jammer, want is het een uitdagend onderdeel van het vak. Als je overweegt toch weer volledige prothese patiënten te gaan behandelen of wanneer je je niet zo vertrouwd meer voelt met de behandeling is deze cursus […]

€695

Lokale anesthesie voor assisterenden

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes […]

€595

Motivational interviewing

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze cursus bestaat uit 2 halve dagen, 27 september en 22 november. Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Als professional raken we soms gefrustreerd […]

€395

Behandelplanning en specifieke tandheelkundige problemen bij mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Iedere tandarts die mensen met een beperking behandelt, merkt dat bij het opstellen van een behandelplan en bij de uitvoering daarvan rekening moet worden gehouden met de beperking. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de problemen die zich voordoen bij de behandeling van ernstig spastische patiënten, bij ernstige vormen van bruxisme of erosies, bij patiënten […]

€590

De porseleinen veneer; indiceren, prepareren en cementeren

Aan de esthetiek worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Momenteel zijn er diverse materialen en technieken om elementen te restaureren. De porseleinen veneer is daar één van en is een ideale restauratie om elementen met veel slijtage, composiet restauraties, te herstellen en een fraai esthetisch resultaat te bereiken. In deze cursus wordt stap voor stap besproken […]

€840

Anti-angsttechnieken voor gevorderden

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Het behandelen van patiënten met angst voor de tandheelkundige behandeling is soms weerbarstige materie. Echter, naarmate u meer kennis en vaardigheden op het gebied van angstreducerende behandelstrategieën in huis heeft, verloopt de behandeling eenvoudiger. Deze cursus is een vervolg op de (basis)cursus ‘Angstbeheersing in de praktijk’ en biedt de mogelijkheid u te bekwamen in twee […]

€495

acute medische situaties in de praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Een intensieve 1-daagse cursus, gericht op het vroegtijdig herkennen van mogelijke acute medische situaties in de tandheelkundige praktijk en hoe adequaat te handelen tijdens noodsituaties. Het theoretische ochtendprogramma behandelt verschillende acute medische situaties waarop u voorbereid dient te zijn. Voorbeelden zijn: collaps, hyperventilatie, astma, bewusteloosheid, hypoglykemie, epilepsie en myocardinfarct. Tevens wordt aandacht besteed aan (acute) […]

€550

vergroting en ergonomie in de tandheelkundige praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Vergroting in de tandheelkunde hoeft zich met betrekking tot de endodontologie zeker niet meer te bewijzen. Zonder vergroting is moderne endodontie zelfs onmogelijk. Maar ook in het kader van andere vakgebieden van de tandheelkunde wint vergroting meer en meer terrein. Vanaf het moment dat men de mogelijkheden van vergroting ervaren heeft kan men niet meer […]

€495

assistentensymposium 2019 de feestelijke jubileumeditie!

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Als assistente is geen dag hetzelfde. Je hebt heel verschillende taken op het gebied van tandheelkunde, gedrag, communicatie en organisatie. Juist omdat je werk zo divers is, is ons assistentensymposium dat ook. Voor de tiende keer organiseert ACTA Dental Education een assistentensymposium. Dat gaan we vieren! Het belooft een leerzame en leuke dag te worden. […]

€295

the apex revisited, deel 1

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Het succespercentage van primaire endodontische behandelingen in de tandartspraktijk ligt tussen de 60-80%. Dit betekent dat er bij een aanzienlijk aantal patiënten een tweede behandeling noodzakelijk is. Deze kan bestaan uit een endodontische revisie of een apexresectie. De inzichten rond de keuze voor het type herbehandeling variëren en er lijken verschillen van inzicht te bestaan […]

€595

Lachgassedatie

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA een nieuwe basiscursus voor assistenten en opfriscursus voor tandartsen, mondhygiënisten, artsen ontwikkeld. De expert op het gebied van lachgassedatie in de mondzorg – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA en cursusleider – heeft een nieuw concept gecreëerd. Het nieuwe concept betekent onder andere dat er getraind […]

€1200

Motivational interviewing

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen. Als professional raken we soms gefrustreerd en denken: “hoe vaak moet ik het nog vertellen?” Motiverende gespreksvoering is […]

€395

lachgassedatie

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe ‘Basiscursus Lachgas’ voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld. De twee experts op het gebied van lachgassedatie in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, Chefarzt, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlin hebben een nieuw concept gecreëerd. […]

€2200

Lokale anesthesie voor assisterenden

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes […]

€595

Lachgas-anxiolyse 3,5-daagse basiscursus

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe basiscursus lachgas voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld. De twee experts op het gebied van lachgas-anxiolyse in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, hoofd afdeling anesthesiologie en intensive care, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlijn […]

€2200

Effectief communiceren

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

In deze workshop leer je communicatietechnieken zoals ‘spiegelen’ en ‘meta-communiceren’ gebruiken met als doel een band te creëren tussen jou en jouw patiënt zodat je patiënt nog meer gemotiveerd raakt voor de behandeling, ook al lijkt het soms een lastige klus. Daarnaast leer je diverse taalpatronen herkennen, doelgerichte vragen stellen, en verschillende ‘posities’ in een […]

€475

Preventieassistent – Instaptoets

WA

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging binnen jouw beroep als tandartsassistent? Meld je dan aan voor de instaptoets van de cursus Preventieassistent!  De Instaptoets is de toelatingstoets om deel te kunnen nemen aan de cursus Preventieassistent. Ter voorbereiding op deze toets wordt een digitale syllabus met de leerstof verstuurd.   De 9-daagse cursus Preventieassistent (exclusief […]

€100

Parodontitis, microbiologie, antibiotica, probiotica en prebiotica

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Een up-to-date overzicht van de nieuwe inzichten. In de afgelopen jaren hebben we een veel beter inzicht gekregen in de microbiologische aspecten van parodontitis en de effectiviteit van onze behandeling. In deze cursus willen we die graag met behandelaars delen. Onderwerpen/vragen die aan de orde zullen komen zijn: Parodontitis is een multi-causale ontstekingsziekte met ecologische […]

€195

Lokale anesthesie voor assisterenden Inschrijven

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes […]

€595

Orofaciale Pijn en Disfunctie (OPD)

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

De tandheelkundige discipline “Orofaciale Pijn en Disfunctie” (OPD) is een breed vakgebied met veel raakvlakken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de tandheelkunde. Tijdens deze cursus maakt u allereerst kennis met verschillende OPD-problemen, waaronder orofaciale pijn, bewegingsstoornissen, gebitsslijtage en slaapstoornissen. Aansluitend zal in meer detail worden ingegaan op temporomandibulaire disfunctie (TMD), waarbij de diagnostiek […]

Preventieassistent – Instaptoets

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging binnen jouw beroep als tandartsassistent? Meld je dan aan voor de instaptoets van de cursus Preventieassistent!  De Instaptoets is de toelatingstoets om deel te kunnen nemen aan de cursus Preventieassistent. Ter voorbereiding op deze toets wordt een digitale syllabus met de leerstof verstuurd.   De 9-daagse cursus Preventieassistent […]

€100

Parodontitis, microbiologie, antibiotica, probiotica en prebiotica

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Een up-to-date overzicht van de nieuwe inzichten. In de afgelopen jaren hebben we een veel beter inzicht gekregen in de microbiologische aspecten van parodontitis en de effectiviteit van onze behandeling. In deze cursus willen we die graag met behandelaars delen. Onderwerpen/vragen die aan de orde zullen komen zijn: Parodontitis is een multi-causale ontstekingsziekte met ecologische […]

€195

Secrets of isolation

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

“Probably no other technique or instrument used in dentistry is so universally accepted and advocated by the recognised authorities and so universally ignored by the practicing dentist” (Ireland L. The rubberdam: Its advantages and applications. Texas Dent J 1962; 80: 6-15) Since its introduction in 1864 the presumed use of rubberdam in multiple dental procedures […]

€595

Reinigen, desinfecteren, steriliseren: Hoe pak je dit aan? Inschrijven

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Tijdens deze cursus ‘Sterilisatie voor assisterenden’ laten we zien hoe je zo efficiënt mogelijk een vuile behandelkamer afruimt en weer in orde maakt voor de volgende patiënt, we bespreken de juiste logistieke volgorde in een sterilisatieruimte en er komen technische (onderhouds) details over de apparatuur aan bod om simpele storingen te voorkomen. Tevens wordt er […]

€295

Lokale anesthesie voor assisterenden Inschrijven

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze basale eendaagse cursus bevat in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel met afsluitende toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes […]

€595

Assisteren begint hier!

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Meer en meer tandartspraktijken kampen momenteel met een tekort aan assisterenden waardoor zij genoodzaakt zijn personeel zonder tandheelkundige achtergrond aan te nemen. Is dit een herkenbare situatie voor u en wilt u dat de assistent in korte tijd wordt klaargestoomd zodat deze snel kan meedraaien in de praktijk? Dan is de cursus ‘Assisteren begin hier!’ […]

€750

Functieherstel en esthetiek

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Aan een esthetische hulpvraag van een patient ligt vaak een functie probleem ten grondslag. Verkeerde stand van elementen, slijtage etc. hebben een bepaalde oorzaak. Een analyse van de dentitie om de oorzaak te vinden is een belangrijk onderdeel van de behandelplanning. Tijdens deze 2 daagse training wordt uitgelegd hoe het kauwsysteem te beoordelen en te […]

€1170

Motivational Interviewing

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze cursus bestaat uit 2 halve dagen. 2 oktober en 20 november 2020 (1 cursus met 2 halve dagen) Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten ‘ja’ zeggen en ‘nee’ […]

€395

Paro workshop voor de algemene en mondhygiëne praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Deze cursus biedt u praktische, toepasbare onderdelen van de parodontologie. Waarom lukt de behandeling in een aantal gevallen niet bij een paro-patiënt? Waarom zijn alleen initiële behandeling en mondhygiëne instructies vaak niet voldoende? Heeft een microbiologisch onderzoek enig nut en heeft het toedienen van antibiotica een toegevoegde waarde? Moet elke pocket op dezelfde manier worden […]

€475

Basiscursus angstbeheersing in de praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijdverbreid en diepgeworteld fenomeen. Er zijn verschillende oorzaken van angst denkbaar, maar veelal is angst het gevolg van negatieve ervaringen in de jeugd. In veel gevallen heeft de patiënt het nodige te verduren gehad bij de schooltandarts. In andere gevallen is er sprake van een onderliggende psychiatrische stoornis. […]

€495

Masterclass Ondernemerschap in de Tandartspraktijk

Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen

U als tandarts bent vooral zorgverlener maar steeds meer ook ondernemer. De vele veranderingen van de afgelopen jaren maken dat u steeds meer tijd besteedt aan ondernemen. U moet zich continu bijscholen op wet- en regelgeving die telkens verandert. Voorbeelden daarvan zijn de WKKGZ, ARBO, wet- en regelgeving rondom infectiepreventie en radiologie. Praktijken worden steeds […]

€1295

De porseleinen veneer; indiceren, prepareren en cementeren

Dental Design Center Meentweg 37-E, Blaricum

Aan de esthetiek worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Momenteel zijn er diverse materialen en technieken om elementen te restaureren. De porseleinen veneer is daar één van en is een ideale restauratie om elementen met veel slijtage, composiet restauraties, te herstellen en een fraai esthetisch resultaat te bereiken. In deze cursus wordt stap voor stap besproken […]

€840

De porseleinen veneer; indiceren, prepareren en cementeren

Aan de esthetiek worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Momenteel zijn er diverse materialen en technieken om elementen te restaureren. De porseleinen veneer is daar één van en is een ideale restauratie om elementen met veel slijtage, composiet restauraties, te herstellen en een fraai esthetisch resultaat te bereiken. In deze cursus wordt stap voor stap besproken […]

€840

Slaap, slaapapneu en de oplossing: een MRA Inschrijven

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

OSA (Obstructief Slaap Apneu) is binnen de tandheelkunde een relatief nieuw onderwerp en een hot topic op dit moment. Er wordt tijdens de opleiding Tandheelkunde een beperkte scholing gegeven aan de toekomstige tandarts, zodat deze maar in beperkte mate bekend is met diagnose OSA en de verschillende behandelopties hiervan. Tegenwoordig breed samengevat in de term Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Waarschijnlijk […]

€725

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Het is van belang dat de tandarts-algemeen practicus chirurgische ingrepen in de praktijk kan uitvoeren en tot een goed einde kan brengen. Alleen bekwaam maakt bevoegd. Een aantal overwegingen is hierbij van belang: – Heb ik ervaring met chirurgie in mijn praktijk? – Is mijn praktijk voorbereid op dergelijke ingrepen? En ook mijn assistenten? – […]

€1295

Functieleer-Restauratieve tandheelkunde

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Slijtage van gebitselementen komt steeds vaker voor, zowel op jonge als op latere leeftijd en de ernst ervan lijkt eveneens toe te nemen. Tijdige behandeling is gewenst en dient gericht te zijn op het voorkomen van verdere aantasting, alsmede herstel van tandweefselverlies en het beperken van de biologische schade door de behandeling. Met adhesieve technieken […]

€575

Vergroting en ergonomie in de tandheelkundige praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Vergroting in de tandheelkunde hoeft zich met betrekking tot de endodontologie zeker niet meer te bewijzen. Zonder vergroting is moderne endodontie zelfs onmogelijk. Maar ook in het kader van andere vakgebieden van de tandheelkunde wint vergroting meer en meer terrein. Vanaf het moment dat men de mogelijkheden van vergroting ervaren heeft kan men niet meer […]

€495

Lachgas-anxiolyse, basiscursus voor assistenten, opfriscursus voor tandartsen, mondhygiënisten

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA een nieuwe basiscursus voor assistenten en opfriscursus voor tandartsen, mondhygiënisten, artsen ontwikkeld. De expert op het gebied van lachgas-anxiolyse in de mondzorg – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA en cursusleider – heeft een nieuw concept gecreëerd. Het nieuwe concept betekent onder andere dat er getraind […]

€1200

Vervolgcursus angstbeheersing in de praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Het behandelen van patiënten met angst voor de tandheelkundige behandeling is soms weerbarstige materie. Echter, naarmate u meer kennis en vaardigheden op het gebied van angstreducerende behandelstrategieën in huis heeft, verloopt de behandeling eenvoudiger. Deze cursus is een vervolg op de ‘Basiscursus angstbeheersing in de praktijk’ en biedt de mogelijkheid u te bekwamen in twee […]

€495

Cracks …deep …deeper …deepest understanding

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Cracks, the new threat or just old sores? Bio-mechanical considerations of crack prevention and restoration of posterior teeth. The “molar lifecycle” or the “Circle of Death” whereby a small filling can eventually lead to loss of vitality or even extraction of a tooth is well known. Nevertheless, a clear strategy and guidelines on how to […]

€495

Secrets of isolation

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Since its introduction in 1864 the presumed use of rubberdam in multiple dental procedures has increased. Nevertheless, in daily practice the use is not so widely spread as one would expect. Many reasons or excuses are being given not to use this simple means of isolation. The idea is simple, the practical execution is another […]

€595

Lachgas-anxiolyse 3,5-daagse basiscursus voor tandartsen, mondhygiënisten en artsen

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe basiscursus lachgas voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld. De twee experts op het gebied van lachgas-anxiolyse in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, hoofd afdeling anesthesiologie en intensive care, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlijn […]

€2200

Secrets of isolation

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Since its introduction in 1864 the presumed use of rubberdam in multiple dental procedures has increased. Nevertheless, in daily practice the use is not so widely spread as one would expect. Many reasons or excuses are being given not to use this simple means of isolation. The idea is simple, the practical execution is another […]

€595

Assisteren begint hier!

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Meer en meer tandartspraktijken kampen momenteel met een tekort aan assisterenden waardoor zij genoodzaakt zijn personeel zonder tandheelkundige achtergrond aan te nemen. Is dit een herkenbare situatie voor u en wilt u dat de assistent in korte tijd wordt klaargestoomd zodat deze snel kan meedraaien in de praktijk? Dan is de cursus ‘Assisteren begin hier!’ […]

€750

Basiscursus angstbeheersing in de praktijk

ACTA Gustav Mahlerlaan 3004, Amsterdam

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijdverbreid en diepgeworteld fenomeen. Er zijn verschillende oorzaken van angst denkbaar, maar veelal is angst het gevolg van negatieve ervaringen in de jeugd. In veel gevallen heeft de patiënt het nodige te verduren gehad bij de schooltandarts. In andere gevallen is er sprake van een onderliggende psychiatrische stoornis. […]

€495

De porseleinen veneer; indiceren, prepareren en cementeren

Dental Design Center Meentweg 37-E, Blaricum

Aan de esthetiek worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Momenteel zijn er diverse materialen en technieken om elementen te restaureren. De porseleinen veneer is daar één van en is een ideale restauratie om elementen met veel slijtage, composiet restauraties, te herstellen en een fraai esthetisch resultaat te bereiken. In deze cursus wordt stap voor stap besproken […]

€840